Local Matters

Lokale zaken voor een betere wereld

Welkom op onze website

Circulaire economie, duurzame innovatie, energietransitie, social return ... de wereld is in beweging en organisaties veranderen mee. Al deze veranderingen bieden kansen, maar welke kansen verzilver je?

Kansen kiezen

Kiezen voor een betere wereld en kansen pakken om je organisatie te ontwikkelen in een tijd waarin alles verandert. Dit vraagt om duidelijke ambities die je koers bepalen. En als je koers helder is, wordt het tijd om aan de slag om te gaan. Door te bouwen aan je organisatie om deze ambities waar te maken en de kansen die je ziet te verzilveren.
Werken aan een betere wereld en het verzilveren van kansen doe je niet alleen, maar met je medewerkers, je klanten, leveranciers, partners, aandeelhouders en met ons. 

Local Matters helpt je op deze weg. Niet om je de hele tijd bij de hand te houden maar om je te inspireren tot het vaststellen van uitdagende doelen, het opbouwen van capaciteit in je organisatie om aan deze doelen te werken en om zo kansen voor je organisatie te verzilveren. Want wij geloven in een bloeiende duurzame toekomst en zien de kracht van organisaties daarin als vliegwiel. 

Programma's

Je organisatie ontwikkelen voor een duurzame samenleving en daarmee kansen te verzilveren is een koerswijziging. Dit bereik je dus niet van de een op andere dag maar vraagt om een programmatische aanpak. In deze aanpak gaat het om het uitzetten van de koers, analyseren van je vertrekpunt, daadwerkelijke veranderingen bewerkstelligen en medewerkers, klanten en andere stakeholders meenemen in je koerswijziging.

Samen met de organisatie ontwikkelen we een programma op maat waarin gewerkt wordt aan duurzame doelen.

Hoe werken wij?

Wij werken in programma's waarbij de organisatie aan de leiding blijft. Wij ondersteunen, versterken en adviseren daar waar het nodig en gewenst is. Wij helpen om capaciteit op te bouwen in je organisatie om te werken aan duurzame doelen, te innoveren en om tot actie te komen.

Hierbij zetten wij diverse instrumenten in en maken veel gebruik van werksessies. In deze werksessies wordt met de deelnemers kennis opgebouwd, maar ook gewerkt: aan analyses, innovaties, ideeën en acties om daadwerkelijk wat te veranderen. Ten slotte helpen de werksessies om te bouwen aan een team enthousiaste mensen die de motor worden voor een duurzame ontwikkeling van je organisatie. Ook ontwikkelen ze zich van vakman/vrouw tot een duurzame professional.

Wanneer moet je bij ons zijn?

Wij werken met inspiratie en betrokkenheid aan een mooiere wereld en willen daarmee impact maken. Impact is voor ons om zoveel mogelijk mensen en organisaties in beweging te krijgen voor volledige ecologische en sociale duurzaamheid. Wij werken met organisaties en mensen die durven om de lat voor duurzame ontwikkeling hoog te leggen. 

Over ons

Local Matters is de samenwerking van Sietske de Jong en Hilda Feenstra. Vanuit verschillende achtergronden verloopt onze samenwerking  zo synergetisch dat we besloten hebben om Local Matters op te richten. Samen kunnen we sneller, beter en meer impact maken voor een duurzame samenleving. Dat is wat ons allebei drijft en wat de bestaansgrond vormt voor Local Matters.